Konkurs na maskotkę Krotoszyna. Do wygrania 1000 złotych

Konkurs na maskotkę Krotoszyna. Do wygrania 1000 złotych

Mieszkańcy Krotoszyna mają możliwość wzięcia udziału w sympatycznej zabawie. Burmistrz ogłosił konkurs na maskotkę miasta i gminy Krotoszyn, która będzie stanowiła ich wizytówkę. Walka o nagrody skierowana jest do wszystkich mieszkańców, bez jakiegokolwiek podziału na kategorię wiekową.

Głównym celem konkursu wskazanie najlepszego projektu graficznego maskotki, która w autorski sposób będzie kojarzyła się wszystkim osobom z regionem. Dodatkowo zabawa ma przysłużyć się do promowania miasta i gminy Krotoszyn, w tym wydarzeń o charakterze kulturalnym i społecznym.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Organizatorem konkursu jest miasta i gmina Krotoszyn. Zgłoszenia konkursowe można wysyłać w terminie do 30 września 2021 roku, natomiast wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi Wydział Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Kryteria formalne dotyczące projektów konkursowych:

  • projekt musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy,
  • od 5 do 10 zdań należy uzasadnić, w jaki sposób projekt może przyczynić się do promowania miasta i gminy,
  • projektowana maskotka powinna mieć nazwę,
  • oprócz projektu należy również załączyć formularz zgłoszenia wraz z klauzulą dotycząca przeniesienia praw majątkowych i przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chodzi o kryteria materialne dotyczące oceny maskotki, są one następujące:

  • brane pod uwagę będą brane walory artystyczne pracy, takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, jakość i estetyka, a także profesjonalizm wykonania,
  • projekt musi być zgodny z tematyką konkursu,
  • maskotka musi odnosić się do kwestii promowania miasta i gminy, kultury, tradycji i klimatu regionu,
  • akceptowane będą projekty wykonane dowolną techniką, również za pomocą grafiki komputerowej,
  • wykonać należy co najmniej przód oraz tył maskotki,
  • każdy uczestnik może wysłać co najmniej pięć propozycji zawierających projekt maskotki.

Warunki końcowe konkursu

Zwycięzcę konkursu wyłoni specjalna komisja, powołana przez burmistrza Krotoszyna. Autorowi nagrodzonego projektu przysługuje nagroda w wysokości 1000 złotych. Laureat zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub pisemnie poprzez pocztę elektroniczną.

Niezbędne dokumenty, takie jak regulamin, formularz zgłoszenia do konkursu, a także zgoda rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krotoszynie.