Rewitalizacja ważnego zabytku w Krotoszynie

Rewitalizacja ważnego zabytku w Krotoszynie

Od kilkunastu lat miasto i gmina Koźmin Wielkopolski są właścicielami zabytkowego budynku, w którym niegdyś funkcjonowały dawna siedziba władz powiatu i internatu dla uczniów tamtejszego ogólniaka. XIX-wieczna willa przy ulicy Boreckiej jest aktualnie remontowana, a docelowo ma się tam znaleźć siedziba rady miejskiej i urzędu stanu cywilnego.

Remontowana willa powstała w latach 1892-1893, kiedy to przekazano ją na rzecz władz powiatu ówczesnego powiatu koźmińskiego. Mieściły się w nim siedziby najważniejszych urzędów powiatowych, natomiast od 1900 roku, kiedy doszło do rozbudowy budynku od strony północnej, znajdowało się w nim między innymi mieszkanie starosty. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1932 roku, czyli momentu likwidacji powiatu koźmińskiego.

Urząd stanu cywilnego i siedziba włodarzy gminy w willi

Od kilkunastu lat prawnym właścicielem willi przy ulicy Boreckiej zostały władze Koźmina Wielkopolskiego. Przedstawiciele miasta i gminy postanowili ją zakupić, aby nie dopuścić do jej przejęcia przez prywatnych inwestorów.

Po dokonaniu prac remontowych willa będzie służyła pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Na parterze znajdzie się biuro ewidencji ludności, urząd stanu cywilnego oraz sala ślubów, natomiast na piętrze znajdzie się siedziba rady miejskiej.

3,5 miliona złotych na modernizację willi

Na ten moment urząd stanu cywilnego znajduje się w dwóch małych pomieszczeniach w koźmińskim magistracie, natomiast ceremonie ślubne organizowane były w specjalnie przystosowanej do tego celu sali sesyjnej. Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie ślubami cywilnymi (w 2021 roku odbyło się ich 19), konieczność przygotowania nowego miejsca była bardzo duża.

Całkowity koszt modernizacji willi wyniesie około 3,5 miliona złotych. W ramach prac przeprowadzony zostanie między innymi remont dachu i elewacji, a także wymiana podłóg i zmiana układu wewnętrznych ścian. Budynek ma być całkowicie gotowy do użytku jeszcze w 2021 roku.