Modernizacja miejskiego serca za 13,5 miliona złotych

Modernizacja miejskiego serca za 13,5 miliona złotych

Rynek w niewielkim miasteczku Sulmierzyce zostanie poddany gruntownej przebudowie, wprowadzając nowoczesne drogi, chodniki, oświetlenie, a także urozmaicając krajobraz poprzez dodanie kwiatów, drzew i krzewów. Dodatkowo, planowane są innowacje w zakresie małej architektury. Miasto ma na celu pozyskanie 13,5 miliona złotych ze środków Polskiego Ładu – rządowego funduszu inwestycyjnego.

Dla realizacji zamierzonego projektu modernizacji Rynku i przyległych do niego ulic, gmina Sulmierzyce powierzyła przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej firmie Biuro Projektów M. Rygowska I K. Siliński Sp. k., mającej swoją siedzibę w Golince niedaleko Jarocina. Oprócz zmian infrastrukturalnych, planowana jest także renowacja zieleni miejskiej. Dokumentacja projektowa ma być kompletna i gotowa do wglądu najpóźniej w maju przyszłego roku.

Serdeczne i tradycyjne miejsce spotkań mieszkańców Sulmierzyc – rynek – od wielu lat czeka na swoją rewitalizację. W ramach zaplanowanych prac, centrum miasta zostanie wyposażone w nową nawierzchnię dróg i chodników, a także nowoczesne oświetlenie. Nie tylko estetyka jest ważna – dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców przewidziana jest także instalacja systemu monitoringu. Całość projektu będzie dopełniona przez roślinność – nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów – oraz elementy małej architektury, takie jak ławki.