Świętowanie Dnia Seniora oraz organizacja spotkania dla seniorów 80+ przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Świętowanie Dnia Seniora oraz organizacja spotkania dla seniorów 80+ przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie podjął inicjatywę zorganizowania spotkań dedykowanych osobom starszym, mając na uwadze obchody Światowego Dnia Seniora oraz specjalne wydarzenie dla osób w wieku 80+. Wybrane miejsce do realizacji tych uroczystości to popularna restauracja Iskra, zlokalizowana w Krotoszynie.

Spektakl zapewniły dwa zespoły – muzyczny Biernat Family Band oraz taneczny „Takie Babki i…”. Te wystąpienia dostarczyły rozrywkowego tła dla zebranych seniorów, którzy bawili się przy muzyce, integrowali, a także dzielili się swoimi doświadczeniami przy filiżance kawy i porcji pysznego ciasta. Co więcej, zadbano o to, aby każda ze starszych osób została obdarowana słodka niespodzianką.

Wcześniej, dokładnie miesiąc temu, ten sam oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie poprowadził podobne wydarzenie dla seniorów, którzy przekroczyli 80. rok życia. Udział wzięło w nim aż 85 osób z różnych kół i samego oddziału rejonowego. Nastrój podkreślili młodzi artyści – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz seniorzy z zespołu tanecznego „Takie Babki i…”, prezentując swoje umiejętności podczas wspólnej biesiady przy kawie i ciastku.

Warto dodać, że za realizację projektu „Organizacja Światowego Dnia Seniora i spotkania seniorów 80+” odpowiadały środki finansowe pochodzące od Miasta i Gminy Krotoszyn. Zadanie to było realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, jednak tym razem bez konieczności jego przeprowadzania.