Otrzymanie awansu zawodowego przez nauczycieli w Przedszkolu U Zuzi w Krotoszynie

Otrzymanie awansu zawodowego przez nauczycieli w Przedszkolu U Zuzi w Krotoszynie

W odbywającą się ceremonię wręczenia dyplomów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w Niepublicznym Przedszkolu U Zuzi w Krotoszynie zaangażował się krotoszyński rząd samorządowy. Uczestnikami tego wydarzenia byli Anna Sikora, przewodnicząca Rady Miejskiej, Ryszard Czuszke, pełniący rolę wiceburmistrza oraz Teresa Niśkiewicz, mająca funkcję dyrektora tej instytucji.

Przed przyznaniem tytułu nauczyciela mianowanego, muszą być spełnione określone warunki. Do tych wymogów należą odpowiednie kwalifikacje, konieczność odbycia praktyki zakończonej pozytywnym werdyktem jej wykonania oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Niezmierny stres towarzyszył pedagogom, którzy zdawali test na kolejny stopień postępu zawodowego. Każda z osób chciała pokazać swoje najlepsze strony i przekonać grupę sprawdzającą do wysokiej jakości swojej pracy. Przebieg egzaminów dla wszystkich był udany i zgodnie z oceną członków komisji egzaminacyjnej potwierdził zaangażowanie, solidność i zawodową dojrzałość wszystkich nauczycieli, którzy przystąpili do procedury.