Łagiewniki: Grzegorz Kreczmer wybrany na sołtysa w wyborach 15 maja

Łagiewniki: Grzegorz Kreczmer wybrany na sołtysa w wyborach 15 maja

Swój głos na lokalnych wyborach sołeckich w Łagiewnikach, które odbyły się 15 maja, oddało zaledwie 49 osób spośród 334 uprawnionych do głosowania. Ze względu na brak wymaganego kworum, zebranie otwarto przy drugiej próbie. W tych wyborach na stanowisko sołtysa ubiegał się tylko jeden kandydat – Grzegorz Kreczmer. Wszystkie głosy, które oddali obecni mieszkańcy, przypadły właśnie jemu.

Kreczmer wyraził swoje zadowolenie z wyniku wyborów i zaufania, jakim obdarzyli go mieszkańcy. Wydaje mu się, że współpraca z Radą Sołecką będzie efektywna. Zgodnie z jego planami, priorytetem będzie wprowadzenie kanalizacji, stworzenie parkingu przy sali wiejskiej oraz utworzenie boiska wielofunkcyjnego. Dodatkowo zapowiedział zakup ziemi pod realizację tego ostatniego projektu. Kolejnym celem jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej z Kobylina do Łagiewnik. Za ten projekt odpowiada starostwo, które obecnie tworzy dokumentację techniczną.

W skład Rady Sołeckiej weszli: Hieronim Jędrkowiak, zdobywca 48 głosów, Robert Kreczmer z 43 głosami, Grzegorz Jędrkowiak, który otrzymał 42 głosy, Dariusz Becela, Tomasz Brzykcy i Arleta Majnert, każdy z nich zdobył po 37 głosów oraz Agnieszka Kurzawa – 33 głosy. Niemniej dwóch kandydatów – Paweł Szulc i Piotr Gulcz, pomimo uzyskania po 26 głosów, nie dostało się do Rady Sołeckiej.