Samorządowa Inicjatywa Obywatelska nie nawiązała formalnej kooperacji z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Samorządowa Inicjatywa Obywatelska nie nawiązała formalnej kooperacji z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Samorządowa Inicjatywa Obywatelska (SIO) i Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości (PiS) nie zawarły formalnego porozumienia, mimo że prowadzą ze sobą współpracę. Zdaniem obu stron, ich relacje nie układają się w ramach typowej koalicji, choć mogło to sugerować powierzenie przez SIO dwóch stanowisk w Radzie Miejskiej Krotoszyna przedstawicielom PiS.

Władzę w Krotoszynie sprawuje koalicja, która skupia siedmiu radnych z Samorządowej Inicjatywy Obywatelskiej, trzech z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego oraz jednego z Krotoszyn na Nowo. Wszystkie trzy ugrupowania zdecydowały się na podpisanie oficjalnej umowy koalicyjnej. Razem tworzą grupę 11 osób w składzie 21-osobowej Rady Miejskiej Krotoszyna – to wystarczająca ilość do osiągnięcia większości w głosowaniach podczas obrad.

Mimo braku formalnego porozumienia SIO-PiS, Burmistrz Natalia Robakowska nawiązała współpracę z radnymi wybranymi z listy Prawa i Sprawiedliwości. PiS ma w Radzie pięciu przedstawicieli, co czyni ich drugim największym klubem po SIO. SIO nie zawarło jednak z PiS żadnej umowy koalicyjnej czy innego formalnego porozumienia – współpraca między tymi grupami jest luźna i taka właśnie jej formę podkreślają samorządowcy z obu stron.