Alarmujące informacje z Krotoszyna: Koleje planują usunąć ponad 760 drzew!

Alarmujące informacje z Krotoszyna: Koleje planują usunąć ponad 760 drzew!

Krotoszyn, małe miasto w województwie wielkopolskim, stoi w obliczu potencjalnej katastrofy ekologicznej. Szokujące informacje, które wywołają zapewne oburzenie lokalnej społeczności, dotyczą planu Kolei na wycinkę aż 760 drzew. Drzewa te rosną obecnie wzdłuż linii kolejowych, stanowiąc nie tylko piękno krajobrazu, ale także środowisko dla wielu gatunków zwierząt. Decyzję w tej istotnej kwestii ma podjąć starosta.

Temat ten niewątpliwie wprowadzi zamieszanie wśród mieszkańców Krotoszyna. W końcu chodzi o setki drzew, które zostały już wyznaczone i oznakowane jako przeznaczone do usunięcia. Starostwo otrzymało w tej sprawie dwa oddzielne wnioski. Pierwszy z nich pojawił się na początku kwietnia, kiedy Urząd Miejski w Krotoszynie (w składzie z poprzedniej kadencji) prosił o usunięcie pewnej liczby drzew rosnących wzdłuż drogi pomiędzy ulicami Rawicką a Zamkowym Folwarkiem.

Jednak ta liczba, choć sama w sobie alarmująca, stanowi niewielki ułamek całości. Mówić o niej jako znaczącej byłoby absolutnym niedopowiedzeniem, biorąc pod uwagę skalę wniosku. Jak na razie, kwestia ta została przekazana do rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Jego przedstawiciele odbyli inspekcję terenową, a teraz wszyscy czekają z napięciem na ich decyzję.