Wspieranie pieszych i rowerzystów: Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Krotoszyn – Bożacin

Wspieranie pieszych i rowerzystów: Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Krotoszyn – Bożacin

Została sfinalizowana umowa na realizację projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która ma rozciągać się na długość 1,6 km wzdłuż Drogi Krajowej nr 15 pomiędzy Krotoszynem a Bożacinem. Wybranym do przeprowadzenia tego zadania wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Firma ta dysponuje 215 dniami na przeprowadzenie wszystkich prac, licząc od dnia podpisania umowy, co oznacza, że planowane zakończenie inwestycji przewidywane jest na 25 stycznia 2025 roku – informują rzecznicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Koszt przeprowadzenia tej znaczącej inwestycji wynosi 4.753.651,42 zł.

Głównym celem realizacji tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i rowerzystów, którzy korzystają z Drogi Krajowej nr 15 na odcinku między miejscowościami Krotoszyn i Bożacin. Nowo wybudowana ścieżka dla pieszych i rowerzystów pozwoli na bezpieczne poruszanie się na tym odcinku drogi, eliminując jednocześnie obecność pieszych i rowerzystów na jezdni – podkreślają przedstawiciele GDDKiA.