Dobra wiadomość dla mieszkańców Chwaliszewa. Dobiegła końca budowa ulicy Spokojnej

Dobra wiadomość dla mieszkańców Chwaliszewa. Dobiegła końca budowa ulicy Spokojnej

Mieszkańcy wsi Chwaliszew w gminie Krotoszyn mogą odetchnąć z ulgą. Dobiegła bowiem końca realizacja przebudowy ulicy Spokojnej, dzięki czemu nie tylko mieszkający tam mogą przemieszczać się po równej nawierzchni, ale także z łatwością mogą się od niej dostać do skrzyżowania ulic Zdunowskiej i Ostrowskiej.

Odbiór nowo wybudowanej ulicy nastąpił 6 października. Przez dość długi czas wykonywane były zadania polegające na budowie od podstaw jezdni o nawierzchni bitumicznej, której długość wynosi 150 metrów, a szerokość 4,5 metra. Z uwagi na fakt, że jezdnia była budowana od zera, czas wykonania nieco się wydłużył.

Nowa jezdnia, miejsca parkingowe i oznakowanie drogowe

Poza samą nawierzchnią pojawiły się również nowe krawężniki i oporniki betonowe. Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji przeprowadzono działania polegające na utwardzeniu poboczy po obu stronach jezdni. Wraz z tym wybudowano miejsca parkingowe i plac do zawracania dla samochodów osobowych, a także utwardzono zjazdy na posesje i pola.

Inwestycja miała również na celu usprawnienie procesu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W tym celu wybudowany został nowy odcinek kanalizacji deszczowej, wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Pojawiły się także nowe oznakowania drogowe, a także dokonano przebudowy sieci teletechnicznej.

Wykonawcą zadania była firma Gembiak-Mikstacji Sp. j. z siedzibą przy ulicy Transportowej 3 w Krotoszynie. Całość zadania kosztowała 278 tysięcy złotych. Część środków na ten cel miasto i gmina Krotoszyn pozyskała w ramach dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego.