Incydent w Sanktuarium Matki Bożej przy Żłobku w Kobylinie – Pożar urządzenia elektrycznego

Incydent w Sanktuarium Matki Bożej przy Żłobku w Kobylinie – Pożar urządzenia elektrycznego

Poranek 20 października 2023 roku w Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie przyniósł nieprzyjemne wydarzenie. Na terenie tego świętego miejsca doszło do niebezpiecznej sytuacji w postaci zadymienia wnętrza budynku. Jak się okazało, za powstałą sytuację odpowiadał pożar urządzenia elektrycznego, który miał miejsce w piwnicach klasztornych.

Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie dokładnie o 06:31. W konsekwencji tej informacji podjęto decyzję o skierowaniu na miejsce zdarzenia trzech zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie. Dodatkowo wsparcia udzieliły jednostki OSP z Kobylina, Zalesia Wielkiego, Smolic, Kuklinowa oraz Baszkowa.

Po dotarciu na miejsce strażacy pod dowództwem Kierującego Działaniem Ratowniczym, przystąpili do szczegółowego rozpoznania sytuacji. Wynikało z niego, że pomieszczenia były silnie zadymione. Natomiast wszystkie obecne w budynku osoby zdołały samodzielnie opuścić teren zagrożony i nie zgłaszały żadnych problemów zdrowotnych.