Oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Krotoszyńskiego pod krytycznym okiem

Oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Krotoszyńskiego pod krytycznym okiem

Analizowaliśmy jawne oświadczenia majątkowe radnych, burmistrzów, kluczowych urzędników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dokumenty te ujawniają informacje na temat ich stanu posiadania, w tym ilości zgromadzonych pieniędzy, nieruchomości, domów i mieszkań.

Najpierw skupiliśmy się na stanie oszczędności. Przez ostatnie lata Irena Rękosiewicz z Sulmierzyc, wiceprzewodnicząca rady powiatu, była liderem w tej dziedzinie. W jej oświadczeniu majątkowym za 2021 rok widniała suma 286 tys. zł. Jednakże w deklaracji za 2022 rok ta kwota spadła do zaledwie 15 tys. zł. Jak się okazuje Rękosiewicz zdecydowała się na inwestycję w mieszkanie o powierzchni 56,29 m kwadratowych, z dodatkowym boksem garażowym. Wartość tej nieruchomości, na którą podpisała umowę deweloperską, szacuje na 286 tys. zł. Informacja ta nie pojawiła się jeszcze w oświadczeniu z 2021 roku.

Pod względem zarobków wyróżnił się Marcin Leśniak z Koźmina. Jego roczne wynagrodzenie jako prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie wyniosło niemal 275 tys. zł. Z kolei Paweł Radojewski cieszy się z każdego roku coraz wyższymi dochodami. W 2021 zarobił 304 tys. zł, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to jego zarobki wyniosły 237 tys. zł. Źródłem dochodu Radojewskiego są zarobki z tytułu pełnienia funkcji wicestarosty krotoszyńskiego (232 tys.), emerytura policyjna oraz dochody z najmu lokalu. Dla porównania, starosta Stanisław Szczotka zarobił przez cały rok znacznie mniej, bo 254 tys. zł.