Zmierzając ku ekologicznej przyszłości: Gmina kontynuuje unowocześnianie systemu oświetleniowego

Zmierzając ku ekologicznej przyszłości: Gmina kontynuuje unowocześnianie systemu oświetleniowego

Dbając o ekosystem, oszczędność oraz przede wszystkim polepszenie jakości życia naszych Mieszkańców, nieustannie prowadzimy energiczne prace mające na celu modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie naszej gminy.

W związku z tym, niedawno wystąpiliśmy o dofinansowanie naszego projektu zatytułowanego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”. Wniosek ten został złożony w ramach dziewiątej edycji krajowego Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”.

Cieszymy się, że mogliśmy ogłosić, iż 4 grudnia bieżącego roku odbyło się rozstrzygnięcie programu, a nasza gmina została obdarowana kwotą 1.596.000,00 złotych na realizację tego zadania. Przyznane nam środki stanowią 80 proc. całkowitej wartości inwestycji. Pozostała część funduszy, to jest około 400,000,00 złotych, będzie pokryta z budżetu naszej Gminy.

Rezultaty programu zostały uroczyście ogłoszone w centrali Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie, gdzie reprezentował nas Burmistrz Franciszek Marszalek.