Krotoszyński Ośrodek Pomocy Społecznej przemieniony w Centrum Usług Społecznych

Krotoszyński Ośrodek Pomocy Społecznej przemieniony w Centrum Usług Społecznych

Miejscowa instytucja w Krotoszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przestała istnieć jak dotychczas. Ta organizacja, z siedzibą na ulicy Kobylińskiej, przeszła transformację, stając się Krotoszyńskim Centrum Usług Społecznych. Zmiana ta ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług społecznych dla mieszkańców miasta.

Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych jest teraz nową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Krotoszyn. To także nowy podmiot w lokalnej polityce społecznej, mający za zadanie wspierać rozwój i integrację usług społecznych na poziomie lokalnym.

Wiceburmistrz Ryszard Czuszke wyjaśniał, że proces ten polega na transformacji pomocy społecznej w usługi społeczne. Mimo że zmiany mogą wydawać się niewielkie, ich skutki będą znaczące. Najważniejszymi obszarami rozszerzenia działalności są program „Złota rączka” oraz mieszkania chronione. Czuszke zaznaczył również, że ważne jest unikanie stygmatyzacji osób korzystających z tych programów.

W ramach tego projektu, w dwóch mieszkania chronionych, które będą zlokalizowane w budynku Domu Seniora Plus, będzie mogło przebywać jednocześnie 7 osób.

Dyrektor Krotoszyńskiego Centrum Usług Społecznych, Katarzyna Kulka, poinformowała, że osoby przebywające w tych mieszkania poniosą minimalne lub praktycznie żadne koszty utrzymania.