Angażująca aktywność strażaków z Krotoszyna na rzecz WOŚP i edukacji mieszkańców

Angażująca aktywność strażaków z Krotoszyna na rzecz WOŚP i edukacji mieszkańców

Jak na prawdziwych bohaterów przystało, strażacy z Komendy w Krotoszynie nie próżnowali. Od wczesnych godzin poranku zdecydowali się aktywnie zaangażować w szlachetną inicjatywę, jaką jest honorowe oddawanie krwi, co było częścią działań podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jednakże, ich działania nie ograniczały się tylko do tego. Chętni mogli zapoznać się z mobilnym symulatorem zagrożeń, który był prezentowany przez strażaków. Również w kinie Przedwiośnie, mieszkańcy powiatu mieli okazję do nauki – strażacy udzielali lekcji na temat pierwszej pomocy. Swoje umiejętności prezentowały także lokalne talenty artystyczne oraz grupy taneczne.

Podczas imprezy, strażacy mieli również okazję zademonstrować sprzęt, którego używają w swojej codziennej służbie. Było to szczególnie ważne podczas zabezpieczania wystąpień teatru ognia „INFERNAL”.

Zaangażowanie strażaków miało jeden główny cel – wspierać zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc pacjentów przebywających na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Na terenie całego kraju funkcjonuje 64 takich jednostek.