Planowane przywrócenie połączeń autobusowych na trasie Krotoszyn-Jarocin: Dyskusje wśród samorządowców

Planowane przywrócenie połączeń autobusowych na trasie Krotoszyn-Jarocin: Dyskusje wśród samorządowców

Prowincjonalne miasta Krotoszyn, Rozdrażew i Koźmin Wielkopolski są obecnie w trakcie rozmów dotyczących możliwości reaktywowania połączeń autobusowych między Krotoszynem a Jarocinem. Wynika to z potrzeby odpowiedzi na oczekiwania różnorodnych grup podróżujących, jak również lokalnej społeczności i samorządów.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji (MZK) w Krotoszynie Sp. z o.o. motywuje do wzięcia udziału w badaniu, które ma na celu zrozumienie potrzeb transportowych mieszkańców korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Badanie dotyczy dwóch potencjalnych tras: Krotoszyn – Koźmin Wlkp. – Jarocin przez Bożacin Wolenice oraz Krotoszyn -Koźmin Wlkp. – Jarocin przez Rozdrażew.

Celem spotkania było przedstawienie rezultatów ankiety, która miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat potrzeby powtórnego uruchomienia linii autobusowej. Z wyników tej ankiety wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na przywrócenie tej trasy. Zarząd MZK przedstawił również projekty umowy międzygminnej dotyczącej omawianej kwestii, z potencjalnym planem wznowienia działania linii autobusowej od września bieżącego roku – podały władze gminy Krotoszyn.

Obecnie temat jest badany przez lokalne samorządy, które mają za zadanie podjęcie decyzji o ewentualnym ponownym uruchomieniu połączeń autobusowych na trasie Krotoszyn – Jarocin.