Miasto Krotoszyn: Dwie nieruchomości przeznaczone dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy

Miasto Krotoszyn: Dwie nieruchomości przeznaczone dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy

Władze Krotoszyna podjęły decyzję o realizacji zadania, które ma na celu poszerzenie oferty usług społecznych dla mieszkańców miasta i gminy. Zgodnie z planem, dwie nieruchomości zostaną przekształcone w tzw. mieszkania wspomagane. Osoby tam mieszkające będą miały zapewnione podstawowe warunki bytowe, w tym miejsce do zamieszkania dostępne przez całą dobę. Ponadto, będą one objęte opieką specjalistów, którzy pomogą im utrzymać samodzielność i funkcjonowanie w lokalnej społeczności.

Koncepcja mieszkań wspomaganych powstała jako część projektu „Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja planu utworzenia dwóch mieszkań wspomaganych została możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Krotoszyn. Wsparcie to przybrało formę preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka ta została przyznana w ramach Instrumentu Finansowego wprowadzonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkretnie w obszarze Priorytetowej 9: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” oraz Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe”. Pożyczka została przeznaczona na realizację zadania zatytułowanego „Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę tężni: zadanie 2 – Dzienny Dom Senior+”.

Wsparcie finansowe dla projektu „Krotoszyńskie Centrum Usług Społecznych” pochodziło również ze środków pozyskanych przez Miasto i Gminę Krotoszyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – informują przedstawiciele gminy.