Podsumowanie oceny wartości użytkowej bydła należącego do hodowców zrzeszonych

Podsumowanie oceny wartości użytkowej bydła należącego do hodowców zrzeszonych

Odbyło się spotkanie podsumowujące ocenę wartości użytkowej bydła, które należy do hodowców powiązanych z Rejonowym Kołem Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Miejscem zgromadzenia było gospodarstwo gastronomiczne o nazwie „Chmielowa”, położone w Orpiszewie.

Do obecnych na spotkaniu gości należeli rolnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych – zarówno powiatowych, jak też gminnych. Wśród nich znalazł się Leszek Hądzlik, pełniący funkcję prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Obecni byli także: Stanisław Kautz, który jest dyrektorem PFHBiPM, oraz Przemysław Jagła, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła.

W czasie omawianego spotkania dokonano przeglądu oraz podsumowania wyników osiągniętych przez hodowców z powiatu krotoszyńskiego. Zostały tam również przedstawione szczegółowe wyniki dla każdej z gmin wchodzących w skład tego powiatu. Poniżej znajdują się laureaci rankingu powiatowego według kategorii:

– w kategorii gospodarstw do 20 krów – Bronisław Koncewicz z Długołęki (13.331 kg mleka),
– w kategorii od 20 do 50 krów – Zenon Pazoła, również z Długołęki (13.709 kg mleka),
– w kategorii od 50 do 150 krów – Maciej Pohl z Krotoszyna (17.909 kg mleka),
– w kategorii od 150 do 300 krów – Łukasz Masłoń z Dzierżanowa (14.011 kg mleka),
– w kategorii powyżej 300 krów – Maria Snela z Baszkowa (12.573 kg mleka).