Modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

Modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

Dnia 24-go października bieżącego roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, został zatwierdzony dokument umowy na finansowe wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tymże mieście.

Ten akt zapewni przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w obiekcie PSP, które obejmują renowację pokrycia dachowego i modernizację instalacji elektrycznej. Działania te mają na celu poprawę warunków pracy długodystansowych bohaterów – strażaków. W ramach troski o otoczenie naturalne, planowana jest również instalacja paneli fotowoltaicznych. Taki ruch nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale także znacznie zmniejszy regularne wydatki związane z funkcjonowaniem Jednostki.

Swoją aprobatę poprzez podpis, ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, wyraził st. brygadier Marek Kalak, pełniący funkcje Komendanta. Z kolei z ramienia Miasta i Gminy Krotoszyn swojej zgody udzielił Zastępca Burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke.