Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym omówione podczas spotkania funkcjonariuszy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym omówione podczas spotkania funkcjonariuszy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Kluczowe kwestie bezpieczeństwa, dostosowane do poziomu zrozumienia dzieci z pięciu różnych grup przedszkolnych, zostały przedstawione na podstawie symulacji potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą wystąpić w domu jednorodzinnym. Do prezentacji wykorzystany został mobilny symulator zagrożeń, który jak zawsze bywał obiektem największego zainteresowania wśród młodych uczestników.

Funkcjonariusze podczas tego spotkania skupili się nie tylko na omówieniu zagrożeń, ale również na uświadomieniu dzieci jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego poza przedszkolem oraz jak radzić sobie z innymi problemami, które mogą pojawić się w trakcie codziennego życia. Dodatkowo, przedszkolaki miały szansę zapoznać się z procedurą powiadamiania służb ratunkowych oraz lepiej poznać specyfikę pracy strażaka.

Wczesna edukacja ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków i zdolności szybkiego reagowania w niebezpiecznych sytuacjach. Celem takich spotkań jest przekazanie najmłodszym niezbędnej wiedzy pozwalającej unikać sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, dzieci dzięki zdobytej wiedzy są w stanie właściwie zareagować na wszystkie rodzaje zagrożeń.